«  De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik

Artikel in BALKAN IN DE POLDER, naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Organische gebiedsontwikkeling is allang begonnen! Het is echter de vraag of de eerste kiemen van organische groei wel de kans krijgen om tot bloei te komen. Hiervoor is een nieuwe benadering van financiering, regelgeving, planning en communicatie nodig dan instanties op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening momenteel gewend zijn.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, tussentijd, 2012  ]

Sinds de economische crisis wordt door ontwikkelaars, corporaties en gemeentes veel gepraat over hoe organische gebiedsontwikkeling in de praktijk aangepakt zou kunnen worden, dit terwijl deze manier van ontwikkelen op veel plekken al lang aan de gang is. Meestal wordt dat door de bovengenoemde partijen echter nog niet als zodanig herkend. 

Tij
delijk (ruimte)gebruik is één van de ontwikkelkrachten in de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Het gaat daarbij om innovatiekracht, beeldvorming, slagkracht, katalyserende werking, kennisvergaring en waardestijging. In het artikel worden deze krachten nader beschreven. Ook wordt beschreven waarom gemeentes deze potenties vaak over het hoofd zien, welke belemmeringen deze kiemen van organische gebiedsontwikkeling tegenkomen en welke kansen niet worden gegrepen.

Dit artikel is geschreven samen met Sabrina Lindemann en is gepubliceerd in BALKAN IN DE POLDER. Organische gebiedsontwikkeling in Nederland?


BALKAN IN DE POLDER. Organische gebiedsontwikkeling in Nederland?
Zijn Nederlandse planningsprofessionals bereid eindbeelden los te laten en meer ruimte te bieden aan initiatieven van gebruikers in een gebied? Is het denkbaar dat we pas in tweede instantie gaan plannen en structureren? Bestaat er een alternatief voor het negentiende eeuwse model van stadsontwikkeling waarbij de overheid de infrastructuur aanlegt en de particuliere sector de kavels invult?

In Balkan in de Polder komen deze en andere vragen aan bod. Experts reflecteren op de Nederlandse situatie en doen aanbevelingen als uitgangspunt voor verder debat, kennisontwikkeling en vooral: concrete acties.

Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort, Sabrina Lindeman, e.a.met beeldessay van Su Tomesen

Vormgeving: Ankie Stoutjesdijk.(€12,50 (samen met andere 3 cahiers: €30)
Deze publicatie verscheen n.a.v. een studiereis in 2010 van het voormalig Fonds BKVB. Negen Europese secondary cities waren het doel van de interdisciplinaire studiereis die werd georganiseerd om stedelijke transformatie te onderzoeken.

Te bestellen via: mondriaanfonds

gepubliceerd op: 4 juli 2012