«  Themanummer over Tussentijd

Redactie voor tijdschrift S+RO, 28 april 2012

Tussentijd, een gat in de planvorming waarin, buiten de formele instituties om, alternatieve wijzen van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening worden uitgeprobeerd. Kraakbolwerken, kunstprojecten of initiatieven van urban pioneers... Tussentijd lijkt meer en meer een instrument te worden voor planvorming. De vraag is voor welke planvorming? Voor de grootschalige, uniforme planvorming die tussentijd initiatieven eerst bestreden? Of zijn methodieken die binnen de tussentijd zijn ontstaan zelf uitgegroeid tot een nieuwe strategie?

stedelijke ontwikkeling, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2012  ]


De tussentijd was immers nooit doel op zich, maar een vehikel voor een meer inclusieve, meer continue wijze van werken aan de stad. Geen pauzenummer dat opgezet wordt als de dj even weg is, maar de hoofdact zelf. Wordt de tussentijd het nieuwe instrument voor planvorming, een nieuwe strategie? Niet van stad maken, maar van stad zijn?

...

Themanummer over Tussentijd, tijdschrift S+RO, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, NIROV, 28 april 2012

Met bijdragen van onder andere: Alfredo Brillembourgh / Daniel Schwartz, Hans Jungerius, Ana Dzokic / Marc Neelen.

Redactie: Arjan Harbers, Jaap Modder, Maurtits Schaafsma, Iris Schutten en Denise Vrolijk.

Zie ook de website van S+RO.

gepubliceerd op: 28 april 2012