«  Faciliterende Stedenbouw

Artikel n.a.v Haagse Havens, onderdeel van de 5e IABR: Making City

Waar sommigen nog geloven dat het ooit wel weer goed komt met de bouwproductie daalt bij anderen meer en meer het besef in dat we op een totaal nieuwe manier zullen moeten gaan werken omdat met de huidige crisis ook de tijden voorgoed veranderd zijn. De vraag van dit moment is hoe nieuwe methodes van stad maken in de praktijk gebracht kunnen worden.

ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, stadscartografie, transitie, publicaties & lezingen, 2012  ]


(foto: Ossip van Duivenbode)

Het artikel Faciliterende Stedenbouw is verschenen in de krant over het project Haagse Havens, i.h.k.v. de 5de Internationale Architectuur Biennale: Making City te Rotterdam. Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25, Rotterdam. Open: dinsdag t/m zaterdag, 10-17 uur, zon- en feestdagen, 11-17 uur.

Voor het hele artikel (engels) zie weblog IABR.
Voor het hele artikel (nederlands) zie website Haagse Havens. 

De 5e IABR: Making City onderzoekt hoe de stad van morgen tot stand komt en welke rol ontwerpers daarbij spelen. De onvermijdelijke verstedelijking vormt een enorme politieke, sociale, economische en ecologische uitdaging. Tegelijkertijd bieden de steden oplossingen voor deze opgaven van de 21e eeuw. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is. Making City verkent stedelijke toekomstscenarios en zet daarbij ontwerp voorop.

Met eigen Test Sites, zeven samenwerkingsprojecten met de Nederlandse overheid en een keur van best practices uit de hele wereld verkent de IABR toekomstbestendige manieren van stad maken. In april 2012 komen 35 projecten uit meer dan 25 wereldsteden naar Rotterdam.


Haagse Havens - een nieuwe manier van stad maken
Het project Haagse Havens presenteert de stad als laboratorium voor het onderzoeken, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken. Dit initiatief van Stroom en de afdeling stedenbouw van de gemeente Den Haag, wordt in samenwerking met Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) en de afdeling MIT van de TU Delft ontwikkeld.
 
Haagse Havens onderzoekt een nieuwe manier van stad maken. Hierbij wordt gekeken hoe de stedenbouw daar een actieve bijdrage aan kan leveren. De Binckhorst is samen met het aangrenzende Laakhaven het oefenterrein. In beide gebieden is het denken in eindbeelden losgelaten, wordt de bestaande stad uitgangspunt voor ontwikkeling en zoekt de gemeente actief naar samenwerking met andere partners. Dat vraagt om een veel beter en preciezer beeld van de huidige kwaliteiten, om een flexibeler omgang met planning en regelgeving, om een andere manier van ontwerpen en om het beter benutten van het aanwezige kapitaal in de beschikbare tijd, energie, geld, liefde en betrokkenheid van ondernemers en bewoners in het gebied. Dit alles vraagt om een andere manier van werken, kijken, waarderen, financieren, besturen, ontwerpen en reguleren. Hoe anders, dat is onderwerp van Haagse Havens. Tijdens de IABR worden de eerste resultaten getoond van Haagse Havens.

 >> lees meer over Haagse Havens
www.haagsehavens.cc

5e IABR: Making City
De 5e IABR is vanaf 20 april 2012 toegankelijk voor publiek. In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) vinden verschillende tentoonstellingen en debatten plaats. Daarnaast worden op locaties in de binnenstad van Rotterdam plannen voor de toekomst gepresenteerd. Het Schieblock vormt hier de spil met een programma van events, tentoonstellingen, pop-up stores en pocket parks. Verder presenteert de 5e IABR tentoonstellingen in Almere, Sao Paulo en Istanbul, een internationale conferentie, debatten en lezingen, publicaties en, samen met de VPRO, tv- en radioproducties.

Voor het volledige programma: www.iabr.nl

20 apr 2012 - 12 aug 2012
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Rotterdam

gepubliceerd op: 20 april 2012