«  Urban Wasteland Remix

Interventie in de stad tijdens manifestatie ZigZagCity

Een installatie in een voormalige steeg toont je de onvermoede potenties van een vergeten stuk binnenstad. Zoals de graffiti artiest de stad gebruikt als canvas en de freerunner de stad gebruikt als playground, gaat het er nu om de stad waar wij nu eenmaal aan zijn overgeleverd ook in het dagelijks gebruik eigen te maken.

concept & organisatie, ontwikkelend beheer, stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, openbare ruimte, 2012, social art and design  ]

De stad, tast haar af, verken haar zinloze oppervlakten, haar onverwacht gebruik, haar mankementen, restruimtes, leegstand. Wat gebeurt er als we ruimtes samenvoegen, van functie veranderen of in eigen beheer geven?

Nederland is tot in haar puntjes bedacht, gereguleerd en georganiseerd. Architectuur en stedenbouw droegen daaraan bij met grootschalige masterplannen en fantastische eindbeelden voor verre toekomsten. Dat leidt tot een gebouwde omgeving die bevroren lijkt. Af en toe bouwen we een nieuw ijspaleis maar verandering van vorm of functie komt relatief weinig voor. Nu we meer dan genoeg gebouwen hebben - ook in de binnenstad van Rotterdam staat veel leeg - komt het er niet op aan om meer bij te bouwen, maar om dat wat we al hebben naar onze eigen hand te zetten, om ontwikkelend beheer. 


Dat gaat niet in een bevroren stad, alleen in een stad die ruimte geeft aan beweging in de tijd. Hoe ziet de Boomgaardhof eruit als we de tijd een rol laten spelen in haar ontwikkeling? Als de stad langzaam kan transformeren, al naar gelang de behoeftes en mogelijkheden van haar gebruikers?


Urban Wasteland Viewpoint:


Stills uit de video:


Aan deze installatie werkten onder anderen mee:
Teresa Sue-Chu (beeld), Hieke Pars (afternoon tea & happy hour), Wouter Bos (videomontage), Maarten van Gent (soundscape), Matthijs Sluiter (grafisch ontwerp).

Urban Wasteland Remix maakt deel uit van de manifestatie ZigZagCity en de 5de Internationale Architectuur Biennale: Making City in Rotterdam, en is geproduceerd i.o.v. Rotterdam Festivals, Rotterdam 2012.

Deze installatie is tevens mede mogelijk gemaakt door het Fonds BKVB.


5e IABR: Making City & ZigZagCity


ZigZagCity is een nieuw architectuurfestival dat zich afspeelt op bekend terrein. ZigZagCity is een route door de binnenstad die uiteenlopende plekken met elkaar verbindt. Bekende pleinen, straten en gebouwen worden afgewisseld met verborgen stegen, binnenplaatsen en hoven. ZigZagCity nodigt u uit om zowel de gebaande paden te betreden als de plekken te bezoeken waar vaak ongemerkt aan voorbij wordt gegaan. Het programma van ZigZagCity vormt een alternatieve reisgids. Met verhalen en reizen vestigt het festival de aandacht op de geschiedenis en de toekomst van het gebied. ZigZagCity sluit aan bij de 5e Internationale Architectuur Biƫnnale Rotterdam.


De 5e IABR: Making City onderzoekt hoe de stad van morgen tot stand komt en welke rol ontwerpers daarbij spelen. De onvermijdelijke verstedelijking vormt een enorme politieke, sociale, economische en ecologische uitdaging. Tegelijkertijd bieden de steden oplossingen voor deze opgaven van de 21e eeuw. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is. Making City verkent stedelijke toekomstscenarios en zet daarbij ontwerp voorop.De 5e IABR is vanaf 20 april 2012 toegankelijk voor publiek. In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) vinden verschillende tentoonstellingen en debatten plaats. Daarnaast worden op locaties in de binnenstad van Rotterdam plannen voor de toekomst gepresenteerd. Het Schieblock vormt hier de spil met een programma van events, tentoonstellingen, pop-up stores en pocket parks. Verder presenteert de 5e IABR tentoonstellingen in Almere, Sao Paulo en Istanbul, een internationale conferentie, debatten en lezingen, publicaties en, samen met de VPRO, tv- en radioproducties.


Meer informatie:

www.zigzagcity.nl

www.iabr.nl

gepubliceerd op: 7 maart 2012